KHÓA HỌC Social Business

Social Business

Giáo án

7 Bài
27h13
Nội dung 7 bài
Ngày 1: Social Business2h14p
Ngày 2: Social Business3h22p
Ngày 3: Social Business4h10p
Ngày 4: Social Business2h42p
Ngày 5: Social Business - Phần 16h44p
Ngày 5: Social Business - Phần 24h21p
Ngày 6: Social Business3h41p

Mô tả khóa học

Social Business

Giảng viên

Tôi là Lê Chí Linh