KHÓA HỌC Ngồi tại nhà kinh doanh toàn cầu

Ngồi tại nhà kinh doanh toàn cầu

Giáo án

5 Bài
7h26
Nội dung 5 bài
Ngày 1 - Kinh Doanh Online - Việt Nam1h33p
Ngày 2 - Kinh Doanh Online - Việt Nam1h43p
Ngày 3 - Kinh Doanh Online - Việt Nam1h33p
Ngày 4 - Kinh Doanh Online - Việt Nam1h33p
Ngày 5 - Kinh Doanh Online - Việt Nam1h2p

Mô tả khóa học

Ngồi tại nhà kinh doanh toàn cầu

Giảng viên

Tôi là Lê Chí Linh