KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LÀM CHATBOT

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT LÀM CHATBOT

Giáo án

11 Bài
5h54
NỘI DUNG 11 bài
BÀI ĐẦU TIÊN: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT KẾT NỐI FACEBOOK VỚI CHATBOT13p21
BÀI 1: CÁC CHỨC NĂNG CƠ BẢN CỦA CHATBOT28p44
BÀI 2: HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH LÀM CHATBOT55p2
BÀI 3: LÀM NÚT HỦY TIN NHẮN22p1
BÀI 4: NHĂC NHỞ KHÁCH HÀNG30p44
BÀI 5: GỬI TIN NHĂN 1 LOẠT 24p22
BÀI 6: GỬI BROADCAST BÊN AHCHAT47p58
Bài 7: HƯỚNG DẪN CHATBOT HỌC VIÊN SỬA LỖI KHÔNG ĐIỀN ĐƯỢC FORM15p2
Bài 8: TỔNG KẾT CHATBOT VÀ HƯỚNG DẪN CÁC LỖI KHY XẨY RA35p50
BÀI 9: HƯỚNG DẪN CHATBOT NÂNG CAO ĐIỀN THÔNG TIN, SỬA CÁC LỖI: GỬI TIN NHẮN BROADCAST KHÔNG BỊ CHẾT FANPAGE, CHUYỂN ADMIN CHATBOT48p20
BÀI 10 HƯỚNG DẪN CHATBOT VIRAL GỬI BROADCAST BÊN AHACHAT32p16

Giảng viên

Hiện tại là CEO thương hiệu guva , Gudu.

Đang đào tào hàng ngàn học viên giúp họ thay đổi và có sự đột phá trong công việc kinh doanh .

Có hơn 10 năm kinh nghiệm bán hàng online.

Là người tạo ra trao lưu chatbot viral đầu tiên ở việt nam.

Đang hỗ trợ hang trăm đội nhóm bán hàng cho chính thương hiệu GUVA của mình.

Là 1 chuyên gia được mời dạy thực tế cho nhiều doanh nghiệp.