KHÓA HỌC HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH LÀM VIDEOSCRIBE ( VIDEO VẼ)

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH LÀM VIDEOSCRIBE ( VIDEO VẼ)

Giáo án

1 Bài
35p
Nội dung 1 bài
Hưỡng dẫn sự dụng videoscribe34p38

Mô tả khóa học

HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁCH LÀM VIDEOSCRIBE ( VIDEO VẼ)

Giảng viên

Hiện tại là CEO thương hiệu guva , Gudu.

Đang đào tào hàng ngàn học viên giúp họ thay đổi và có sự đột phá trong công việc kinh doanh .

Có hơn 10 năm kinh nghiệm bán hàng online.

Là người tạo ra trao lưu chatbot viral đầu tiên ở việt nam.

Đang hỗ trợ hang trăm đội nhóm bán hàng cho chính thương hiệu GUVA của mình.

Là 1 chuyên gia được mời dạy thực tế cho nhiều doanh nghiệp.