KHÓA HỌC Học viện lãnh đạo

Học viện lãnh đạo

Giáo án

5 Bài
11h2
Nội dung 5 bài
Ngày 1: HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO2h8p
Ngày 2: HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO2h40p
Ngày 3: HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO2h35p
Ngày 4: HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO2h2p
Ngày 5: HỌC VIỆN LÃNH ĐẠO1h37p

Giảng viên

Tôi là Lê Chí Linh