GIẢNG VIÊN GUVA

Hình ảnh giảng viên Nguyễn Mạnh Tuấn
13 khóa học
Hình ảnh giảng viên Hương Lê
1 khóa học
Hình ảnh giảng viên Lê Chí Linh
5 khóa học
Hình ảnh giảng viên Tara Le
1 khóa học

KHÓA HỌC NỔI BẬT

GV: Lê Chí Linh
4 Bài
5h52
GV: Hương Lê
1 Bài
1p
GV: Nguyễn Mạnh Tuấn
11 Bài
5h54
GV: Lê Chí Linh
5 Bài
11h2
GV: Lê Chí Linh
7 Bài
27h13

HỌC VIÊN NÓI GÌ VỀ CHÚNG TÔI!

Làm việc với Nguyễn Mạnh Tuấn và đội nhóm thực sự tuyệt vời, tôi chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ bên trong đội nhóm.
Lê Chí Linh
Chuyên gia Marketing
Nguyễn Mạnh Tuấn thực sự là thiên tài trong lĩnh vực này theo quan điểm của tôi. Tôi và cậu ấy thường xuyên trao đổi ý tưởng với nhau.
Chị Lan
CEO NULAN